Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. “Westland Dak en Wand BV” verwijst naar het bedrijf Westland Dak en Wand BV, gevestigd te Scheldeweg 10, 3144 ES Maassluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27238140.

1.2. “Koper” verwijst naar de persoon of entiteit die producten koopt via de website van Westland Dak en Wand BV.

1.3. “Website” verwijst naar de online winkel van Westland Dak en Wand BV, gehost op het Woocommerce-platform.

1.4. “Producten” verwijst naar de B-keuze sandwichpanelen en eventuele andere producten die te koop worden aangeboden op de website van Westland Dak en Wand BV.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Westland Dak en Wand BV en de koper via de website van Westland Dak en Wand BV.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Westland Dak en Wand BV en de koper.

3. Bestellingen en Overeenkomsten

3.1. Door een bestelling te plaatsen op de website van Westland Dak en Wand BV, gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.2. Westland Dak en Wand BV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgave van reden.

3.3. Een overeenkomst tussen Westland Dak en Wand BV en de koper komt tot stand op het moment dat Westland Dak en Wand BV de bestelling van de koper heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen op de website van Westland Dak en Wand BV zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. De koper dient de betaling van de bestelling te voldoen via de beschikbare betaalmethoden op de website van Westland Dak en Wand BV.

4.3. Westland Dak en Wand BV behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

5. Levering en Ophalen

5.1. De koper heeft de mogelijkheid om de producten op te halen op een door Westland Dak en Wand BV aangewezen locatie, mits dit vooraf is afgesproken.

5.2. Indien de koper ervoor kiest om de producten op te halen, wordt er contact opgenomen om een geschikt ophaalmoment af te spreken.

6. Prijsopgave aanvraag

6.1. De koper heeft de mogelijkheid om via de website van Westland Dak en Wand BV een prijsopgave aan te vragen voor specifieke producten.

6.2. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

7. Garantie en Retourneren

7.1. Westland Dak en Wand BV biedt garantie op de geleverde producten volgens de wettelijke bepalingen.

7.2. De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren, mits deze in originele staat verkeren.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Westland Dak en Wand BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Westland Dak en Wand BV jegens de koper is beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Westland Dak en Wand BV en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen Westland Dak en Wand BV en de koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Westland Dak en Wand BV is gevestigd.